Info

Informacje Prawne
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2015.
Wszelkie materiały zawarte na stronie www.radekjaworski.com, w szczególności zdjęcia i teksty, są własnością autora – Radka Jaworskigo. Kopiowanie, przechowywanie – zabronione. Publikacja, w jakiekolwiek formie, wymaga pisemnej zgody autora – właściciela praw autorskich.


Copyright information
All rights reserved © 2015.
All materials which are on www.radekjaworski.com, in particular pictures and texts, are private properties of author – Radek Jaworski. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form, or by any means, without the prior written permission of author – owner of the author rights.