XIX Biennale Fotografii Górskiej

Moje zdjęcia na XIX Biennale Fotografii Górskiej w Jeleniej Górze.

XIX Biennale Fotografii GórskiejXIX Biennale Fotografii Górskiej, fragment ekspozycji.

 

XIX Biennale Fotografii Górskiej„Śnieżka, Karkonosze”
„Śnieżka, Karkonosze Mountain”

 

XIX Biennale Fotografii Górskiej„Pierwszy śnieg, Góry Wałbrzyskie”
„First Snow, Wałbrzyskie Mountain”