Rok Fryderyka Chopina – Znaczek Pocztowy

22 lutego Poczta Polska wprowadziła do obiegu znaczek pocztowy „Rok Fryderyka Chopina”. Na znaczku i materiałach promocyjnych wykorzystano zdjęcie mojego autorstwa, przedstawiające fragment pomnika Fryderyka Chopina w warszawskich Łazienkach. Autorką projektu znaczka i materiałów promocyjnych jest Marzanna Dąbrowska.

On 22  February 2010 the Polish Post introduced a new stamp „Rok Fryderyka Chopina” (Year of Fryderyk Chopin). For the stamp  and promotional material there were used, taken by me, photographs showing a fragment of Fryderyk Chopin monument in Warsaw Łazienki. The author of the stamp design and promotional material is Marzanna Dąbrowska.

Folder promocyjny:

Promotion Folder:

26 stycznia 2012 roku znaczek „Rok Fryderyka Chopina” wygrał plebiscyt na „Najładniejszy znaczek z motywami Warszawskimi” zorganizowany przez Zarząd Główny Polskiego Związku Filatelistów.

26 January 2012, stamp the „Year of Frederic Chopin’s” won the plebiscite on the „most beautiful stamp of Warsaw’s motives”, organised by the Board of the Polish Union of Philatelists.

  http://www.zgpzf.pl/news.php?readmore=1447