Chrystus Katyński (Chrystus wszystkich zaginionych)

Dyplom Warszawskiej Szkoły Fotografii Mariana Schmidta, zrealizowany w pracowni Wojciecha Prażmowskiego. Obroniony w Maju 2010 r.

Zdjęcia przedstawiają rzeźbę „Chrystus Katyński” (Chrystus wszystkich zaginionych) z Katedry Polowej Wojska Polskiego w Warszawie. Recenzentami pracy byli: dr hab. Krzysztof J. Baranowski i Bogdan Konopka.

Chrystus wszystkich zaginionych

Chrystus wszystkich zaginionych

Chrystus wszystkich zaginionych

Chrystus wszystkich zaginionych

Chrystus wszystkich zaginionych

Chrystus wszystkich zaginionych

Chrystus wszystkich zaginionych

Chrystus wszystkich zaginionych

Chrystus wszystkich zaginionych

Chrystus wszystkich zaginionych

Chrystus wszystkich zaginionych

Chrystus wszystkich zaginionych

Opis:

W czasie II wojny światowej w 1940 roku na rozkaz Stalina w ZSRR zamordowano ponad 20 tys. polskich jeńców wojennych; oficerów, policjantów, strażników granicznych, urzędników państwowych. Ofiary zabijano strzałem w tył głowy i chowano w masowych, bezimiennych mogiłach. Po wojnie, w zależnej od Związku Radzieckiego Polsce, temat zbrodni był tematem tabu. Po okresie komunizmu w 1995 r. odsłonięto w Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie pomnik poświęcony ofiarom zbrodni. Rzeźba z brązu, wysokości 4 m, autorstwa Maksymiliana Biskupskiego przywołuje sceny z ekshumacji masowych grobów oraz przedstawia postać ukrzyżowanego Chrystusa w strzępach munduru polskiego oficera.

 

Katyn Christ

Diploma from the Warsaw School of Photography ( director Marian Schmidt) realized in the workshop of Wojciech Prazmowski. The pictures show a sculpture of the Katyn Christ from the Cathedral of Polish Army in Warsaw. Reviewers of the work were: prof. Krzysztof J. Baranowski and Bogdan Konopka.

Description:

During the II World War, in 1940 by Stalin orders, there were killed more than 20 thousands of Polish prisoners of war, officers, policemen, border guards, civil servants. Victims were killed by a shot in the back of the head and buried in mass unmarked graves. After the war in Poland, being dependent on the Soviet Union, this crime was a taboo subject. In 1995, after a period of communism, a monument dedicated to victims of crime was unveiled in the Cathedral of the Polish Army in Warsaw. Bronze sculpture 4 meters high, created by Maximilian Biskupski, represents a figure of the crucified Christ in a tattered uniform of a Polish officer and evokes scenes from the exhumation of mass graves.